หน้า: [1]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อผู้สมัครลำดับที่ 0001-0150  (อ่าน 3487 ครั้ง)
hs4iek
Moderator
Jr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 52


เอ็มทีวีขอนแก่น 08 1546 9722

weelao@hotmail.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 02:22:14 PM »

ลำดับที่          ชื่อ-นามสกุล         จังหวัด

0001-นายวีรยุทธ  พุฒขุนทด      นครราชสีมา    (รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0002-นายดลชา  รักญาติ          นครพนม         (รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0003-นายธนะกิจ  สังข์น้อย        บุรัรัมย์
0004-นายราเชนทร์  จำนงการ    อำนาจเจริญ    (รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0005-นายวินัย  อาจมะเริง         นครราชสีมา
0006-นายกษิดิ์ดิศ  พลหล้า         ขอนแก่น
0007-นายต่อศักดิ์  ส่งศรีโรจน์      มหาสารคาม
0008-นายนพดล  ภู่สำเภา           ขอนแก่น
0009-นายจิรัฏฐ์  ภูวเดชธันยกานต์                    (รอเอกสาร)
0010-นางพิสมัย  สีลาลับ           ขอนแก่น
0011-นายไพบูลย์  พรมประโคน     บุรีรัมย์
0012-นายบุญฤทธิ์  โยงไธสง      ขอนแก่น
0013-นายบัณฑิต  สีสุพรรณ์        ขอนแก่น
0014-นายวิโรจน์  นิมิสวิง           ขอนแก่น                  หมายเหตุ : ไม่มาสอบ
0015-นายเอกสิทธ์  แก้วพิลา          (ห้วยเกิ้ง อุดรธานี)
0016-นายสิทธิชัย  แก้วดวงชัย       (ห้วยเกิ้ง อุดรธานี)
0017-นายอนุกรม  บุตรี                 (ห้วยเกิ้ง อุดรธานี)
0018-นายชูเกียรติ  รินทรักษ์          (ห้วยเกิ้ง อุดรธานี)
0019-นายศิริพงษ์  ปิ่นทอง            (ห้วยเกิ้ง อุดรธานี)
0020-นางสุวดี  สกุลคู               หนองคาย
0021-นายสารทิศ  สกุลคู           หนองคาย
0022-นายธีรวัฒ  แสนบุ่งค้อ        ขอนแก่น
0023-นายสมพงษ์  พิกุล             ขอนแก่น
0024-นายพัฒนโชค  ไกรกระโทก  นครราชสีมา
0025-นส.พัชรินทร์  แต่งภูเขียว    ฃอนแก่น

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 14, 2013, 09:35:38 AM โดย hs4iek » บันทึกการเข้า

เอ็มทีวีขอนแก่น ถ่ายภาพ ถ่ายทำวีดีโอ ออกแบบ-จัดทำเว็บไซต์ ระบบวิทยุออนไลน์ (Radio Streaming) ระบบทีวีออนไลน์ (WMS Streaming)  ระบบทีวีออนไลน์ (Flash Streaming) งาน OB, งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, Presentation ทุกรูปแบบ

hs4iek
Moderator
Jr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 52


เอ็มทีวีขอนแก่น 08 1546 9722

weelao@hotmail.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 03:24:46 PM »

0026-นายไชยวัตร  นามโสม           ขอนแก่น
0027-นส.วิตติกา  ทางชั้น              อุบลราชธานี
0028-นส.โปรดปราน  จันทร์พรหม     ปราจีนบุรี
0029-นายกิตติกร  พรมบุญศรี           ขอนแก่น
0030-นส.อนัญญา  มะสิการะเต        นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0031-นายมงคล  ทองกาน              นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0032-ดช.กิตติชัย  เกษะศิริ             นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0033-นางนิภาพร  เหิมขุนทด           นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0034-ดญ.กนกวรรณ  เหิมขุนทด       นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0035-นายสุธาพงษ์  วงษ์ทัพ            นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0036-นายบุญเชิด  ดาดพุดซา          นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0037-นายภัทรภัณฑ์  หรรษาวงศ์       นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0038-นายเดชา  เหงี่ยมกลาง           นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0039-นายบันเทิง  เลิศโอสถ            นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0040-นส.พฤกษชาติ  อุ่นจันทึก         นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0041-นายธวัชชัย  ตระกูลดนัย          นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0042-นายสุชิต  ตินานพ                  นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0043-นางพัชรี  ศิริโชติ                   นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0044-นายธงชัย  แดงจันทึก             นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0045-นายสิทธิผล  สังทับ                นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)  หมายเหตุ : ไม่มาสอบ
0046-นายอนุชา แซ่ตั้ง                   นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0047-นายโอฬาร  อุนารักษ์              นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0048-นายชัยวิชิต  อักษร                นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0049-นายสมชาย  ตั้งสุณาวรรณ        นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0050-นส.รัตนาภรณ์  การเพียร           นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 14, 2013, 09:36:40 AM โดย hs4iek » บันทึกการเข้า

เอ็มทีวีขอนแก่น ถ่ายภาพ ถ่ายทำวีดีโอ ออกแบบ-จัดทำเว็บไซต์ ระบบวิทยุออนไลน์ (Radio Streaming) ระบบทีวีออนไลน์ (WMS Streaming)  ระบบทีวีออนไลน์ (Flash Streaming) งาน OB, งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, Presentation ทุกรูปแบบ

hs4iek
Moderator
Jr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 52


เอ็มทีวีขอนแก่น 08 1546 9722

weelao@hotmail.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 03:28:18 PM »

0051-นายพิทธวัฒน์  มูลป้อม          ขอนแก่น HS4DFT
0052-นายสมชาย  แจ่มสงค์           ขอนแก่น HS4DFT
0053-นายพิพัฒพงษ์  สุทธิบริบาล     ขอนแก่น HS4DFT  หมายเหตุ : ไม่มาสอบ
0054-นายประวิทย์  คุมทอง           ขอนแก่น HS4DFT
0055-นายวราพงษ์  พะระบาล          ขอนแก่น HS4DFT
0056-นายสุดใจ  จิตบุญมี              ขอนแก่น HS4DFT
0057-นายนริศ  สีหาบุตร               ขอนแก่น HS4DFT
0058-นายอนุกูล  วันดีมี                ขอนแก่น HS4DFT  (ขาดรูป 3 แผ่น)
0059-นายพลพัฒน์  ชุมแวงวาปี       ขอนแก่น HS4DFT
0060-นายสุทธิพล  ทองเนียม           E24KVV
0061-นส.ชลธิชา  วงษ์จำปา          ขอนแก่น HS4DFT
0062-ดช.รัชชานนท์  วงษ์จำปา      ขอนแก่น HS4DFT
0063-นายสำราญ  วงษ์โพธิ์สาร       ขอนแก่น HS4DFT

0064-นายปรีชา  เรืองศักดิ์         (HS4IEK รับสมัคร)
0065-นายณกรณ์  ทองดี           (HS4IEK รับสมัคร)

0066-นายยงยุทธ  ยุทธยศ         ขอนแก่น HS4DFT
0067-นายล้อม  วงศ์ศรียา           ขอนแก่น HS4DFT        
0068-นายจิรายุ บุตรบ้านเขวา      ขอนแก่น HS4DFT
0069-นายอิทธิพล  บุญนอก
0070-นายสมประสงค์  แสงจันทร์           (ห้วยเกิ้ง อุดรธานี)
0071-นายอภิสิทธิ์  มาศวิเชียร               (ห้วยเกิ้ง อุดรธานี)
0072-นายวิทยาธร    กะรัตน์                 (ห้วยเกิ้ง อุดรธานี)
0073-นายวิฑูรย์  พลอยฉิมพลี                (หนึ่ง-ปักธงชัย)
0074-นายโชคชัย  ฉัตรเมืองปัก             (หนึ่ง-ปักธงชัย)
0075-นายพงศ์พิเชษฐ์  กาญจนเตชะ        (หนึ่ง-ปักธงชัย)

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 14, 2013, 09:37:20 AM โดย hs4iek » บันทึกการเข้า

เอ็มทีวีขอนแก่น ถ่ายภาพ ถ่ายทำวีดีโอ ออกแบบ-จัดทำเว็บไซต์ ระบบวิทยุออนไลน์ (Radio Streaming) ระบบทีวีออนไลน์ (WMS Streaming)  ระบบทีวีออนไลน์ (Flash Streaming) งาน OB, งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, Presentation ทุกรูปแบบ

hs4iek
Moderator
Jr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 52


เอ็มทีวีขอนแก่น 08 1546 9722

weelao@hotmail.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 03:34:15 PM »

0076-นายปกรณ์  วัชระพงษ์เทพ                   (หนึ่ง-ปักธงชัย)
0077-จ.ส.อ.นรังสรรค์  พงษ์จะโปะ                 (หนึ่ง-ปักธงชัย)
0078-นายชูสิทธิ์  กาบบัวลอย                  (HS4IEK)
0079-จ.ส.อ.บรรลือศักดิ์  ชนะรส               (HS3KLY)
0080-นายพงษ์สวัสดิ์  เองใช่รัตน์               (HS4LKG)
0081-นายปริญญา  ไชยราชา        อุดรธานี
0082-นายจันดี  สุขสวาท             อุดรธานี
0083-นายอุทัย  สุวรไตร              สกลนคร      
0084-นายจุมพล  สุวรไตร             สกลนคร

0085-นายไกยสิทธิ์  ลีสิงห์    (ศาลเจ้าพ่อน้ำพอง)

0086-นส.วรรณา  วุฒิชัยภูมิ                     ชัยภูมิ
0087-นางวิไลวรรณ์  คำทองทิพย์              ชัยภูมิ
0088-นายองค์อาจ  คำทองทิพย์               ชัยภูมิ

0089-นายสำราญ  เกิดจันทึก        (HS4IEK รับสมัคร)
0090-นายกิมเล้ง  โล้วศิริวัฒน์       (HS4IEK รับสมัคร)

0091-นายสัญญา  สาวิสิทธิ์                   โคราช
0092-นส.ชมพูนุท  นาสมภักดิ์                 ขอนแก่น HS4DFT
0093-ว่าที่ร้อยตรี ศิริชัย  จันพุ่ม               ขอนแก่น HS4DFT
0094-นายณัฐิวุฒิ  จันตะแสง                  ขอนแก่น HS4DFT
0095-นายวรศักดิ์  อ่อนเฉวียง                 ขอนแก่น HS4DFT

0096-นายชัยสิทธิ์  ชัยมณี                      อุดรธานี      4lkwรับจาก 4dft เมื่อ 27 พ.ค.56

0097-นายสุชาติ  ดาวโคกสูง  บุรีรัมย์....(ขาดบัตรเจ้าหน้าที่)

0098-นายธีรพล  ดวงมาศ      นครราชสีมา (รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0099-นายพฤฒิ  แก้วจันทร์        เพชรบูรณ์
0100-นส.สายพิณ  วางอภัย        อุดรธานี

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2013, 03:31:53 PM โดย hs4iek » บันทึกการเข้า

เอ็มทีวีขอนแก่น ถ่ายภาพ ถ่ายทำวีดีโอ ออกแบบ-จัดทำเว็บไซต์ ระบบวิทยุออนไลน์ (Radio Streaming) ระบบทีวีออนไลน์ (WMS Streaming)  ระบบทีวีออนไลน์ (Flash Streaming) งาน OB, งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, Presentation ทุกรูปแบบ

hs4iek
Moderator
Jr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 52


เอ็มทีวีขอนแก่น 08 1546 9722

weelao@hotmail.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 29, 2013, 08:57:56 AM »

0101-นายสมบูญ  โพธิ์ทะเล           (HS4LPX ขอนโทน)
0102-นายปุณวิทย์  ภูสอดสี           (HS4LPX ขอนโทน)
0103-นายจรัส  พรหมเมตตา           (HS4LPX ขอนโทน)
0104-นายธนินทร  บุญกว้าง           หนองบัวลำภู                                               หมายเหตุ : ไม่มาสอบ
0105-นายอภิศักดิ์  กองอุนนท์          นครราชสีมา (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)

0106-นส.ศิริณชญาร์  บุญจวง           อุดรธานี

0107-นายปฐมพงษ์  วาทโยธานพรัตน์  (HS4LPX ขอนโทน)
0108-นายวสันต์  การะพันธุนิตย์          (HS4LPX ขอนโทน)
0109-นายวัฒพงษ์  ชำนาญ              HS4RUX  ขอนแกน
0110-นายกิจเจริญ  ธนาธิบดี            (HS4LPX ขอนโทน)
0111-นายโชคชัย  จันทะพงษ์           ขอนแก่น
0112-นส.ศศิวรรณ  เมืองวงศ์            HS4RUX  ขอนแก่น
0113-นางณัฐกาญจน์  ทองนาค         ขอนแก่น

0114-นายอภิรักษ์  ฤทธิ์รักษา          (HS4LPX ขอนโทน)
0115-นายสมชาย  ขำดวง              (HS4LPX ขอนโทน)

0116-นายไมตรี  สุวรรณสิงห์                นครราชสีมา
0117-นส.รัชตา  พุทธรักษา                  ศรีสะเกษ
0118-นส.อรุณี  เวบสูงเนิน                   นครราชสีมา  (มิตรภาพ 201 รับบัตร+คู่มือ หน้างาน)
0119-นส.จงรัก  เล็กสูงเนิน                  นครราชสีมา
0120-นายวีระพงษ์  จังจันทร์ศรี              นครราชสีมา
0121-นายชยรพ  บุญปก                      สุรินทร์
0122-นายชนันวัฒน์  วาทีประเทือง          สกลนคร
0123-นายทศพร  วรกุล                  ศาลเจ้าพ่อน้ำพอง
0124-นายคำสิงห์  ภูเพชร               ศาลเจ้าพ่อน้ำพอง
0125-นายนิรุต  ธรรมไธสง               ศาลเจ้าพ่อน้ำพอง

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 14, 2013, 09:38:03 AM โดย hs4iek » บันทึกการเข้า

เอ็มทีวีขอนแก่น ถ่ายภาพ ถ่ายทำวีดีโอ ออกแบบ-จัดทำเว็บไซต์ ระบบวิทยุออนไลน์ (Radio Streaming) ระบบทีวีออนไลน์ (WMS Streaming)  ระบบทีวีออนไลน์ (Flash Streaming) งาน OB, งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, Presentation ทุกรูปแบบ

hs4iek
Moderator
Jr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 52


เอ็มทีวีขอนแก่น 08 1546 9722

weelao@hotmail.com
ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 29, 2013, 09:02:50 AM »

0126-นายประวิทย์  ชัยกิจมงคลกุล       ศาลเจ้าพ่อน้ำพอง
0127-นายวันทา  มุ่งงาม                   ศาลเจ้าพ่อน้ำพอง
0128-นายอำนาจ  ชุมพล                   ศาลเจ้าพ่อน้ำพอง
0129-นายธนบัตร  การะรัมย์                ศาลเจ้าพ่อน้ำพอง
0130-นายธีระยุทธ  ลีสิงห์                  ศาลเจ้าพ่อน้ำพอง
0131-นายเกรียงกมล  สุขสมัย             ศาลเจ้าพ่อน้ำพอง
0132-นส.วิภาดา  สิทธิธรากุล              ขอนแก่น               หมายเหตุ : ไม่มาสอบ
0133-นายณัฐนา  สวัสดิ์ศรี                  ขอนแก่น
0134-นายฉลอง  ปะลาซิตัง                 ชัยภูมิ
0135-นายปิยะ  หร่อยดา                    ขอนแก่น
0136-นายพิษณุ  เพ็งพิศ                     บุรีรัมย์                 หมายเหตุ : ไม่มาสอบ
0137-ว่าที่ ร.ต.เกรียงศักดิ์  ยนต์ชัย         ขอนแก่น
0138-นายกริช  สุขเอนกนันท์               ปณ.มข.
0139-นายชาลี  เลียนอย่าง                   นครราชสีมา
0140-นายวินัย  อ่อนทองหลาง              นครราชสีมา
0141-นายวันชัย  โพธานะ                     นครราชสีมา
0142-นายมงคล  ปลั่งกลาง                   นครราชสีมา
0143-นายชิษณุพงศ์  กุลศรีวนรัตน์           มุกดาหาร
0144-นายวรวุฒิ  เพ็ชรขุนทด                 นครราชสีมา
0145-นายชัชวาล  คำเกาะ                    สกลนคร
0146-นายสุเมศ  การเจริญ              นครราชสีมา+ HS3UTG
0147-นายสมนึก  ศิริพร                   นครราชสีมา+ HS3UTG
0148-นายมังกร  คุ้มสูงเนิน              นครราชสีมา+ HS3UTG
0149-นายเชาว์  เศษสูงเนิน             นครราชสีมา+ HS3UTG
0150-นายอรุณ  มหาพรม                อุดรธานี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 14, 2013, 09:39:11 AM โดย hs4iek » บันทึกการเข้า

เอ็มทีวีขอนแก่น ถ่ายภาพ ถ่ายทำวีดีโอ ออกแบบ-จัดทำเว็บไซต์ ระบบวิทยุออนไลน์ (Radio Streaming) ระบบทีวีออนไลน์ (WMS Streaming)  ระบบทีวีออนไลน์ (Flash Streaming) งาน OB, งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, Presentation ทุกรูปแบบ

หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: